Menu  
Dệt may / Vải
Giới thiệu
  • Sản phẩm Vải của Phong Phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín từ sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất - vải thành phẩm, với hệ thống thiết bị tân tiến của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và không ngừng được mở rộng. Hiện tại, ngành vải Phong Phú gồm có các sản phẩm chủ lực: denim và dệt kim.
     

    Xem thêm

Sản phẩm vải
Thiết bị kỹ thuật

Các sản phẩm vải của Phong Phú được sản xuất tập trung tại TP. Hồ Chí Minh (vải denim) và Nha Trang (vải dệt kim)

Xem thêm