Menu  
Thành viên / Đơn vị thành viên
Nhằm tạo nên những đột phá mới, tăng khả năng khai thác ngoại lực và phát triển nội lực, Tổng công ty CP Phong Phú tận dụng nội ngoại lực thông qua các dự án đầu tư, liên doanh hợp tác phát triển. Sau đây là các đơn vị thành viên của Phong Phú:
Công ty CP Dệt May Nha Trang
Địa chỉ: KM 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 372 7236 - (058) 372 7243. Fax: (058) 372 7227
Email: info@detnhatrang.com.vn
Website: www.detnhatrang.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, dệt, may mặc.