Menu  
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG / Đầu tư tài chính
 
Bên cạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi là dệt may, Phong Phú mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản và đặc biệt là đầu tư tài chính. Ở mỗi lĩnh vực đầu tư mới, bước đầu Phong Phú đã tạo được những dấu ấn riêng thông qua chiến lược và phương hướng phát triển. Phương châm các hoạt động đầu tư tài chính của Phong Phú là sử dụng nguồn vốn của đơn vị và cổ đông một cách thận trọng nhằm mục đích mở rộng cơ hội thu lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
 
Chiến lược đầu tư tài chính của Phong Phú tập trung vào sự quản lý sau khi góp vốn đầu tư, tham gia tích cực vào công tác định hướng chiến lược, điều hành của các doanh nghiệp,… và nhất là luôn linh hoạt trong việc tăng/thoái vốn đầu tư phù hợp với tình hình nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, điều đó giúp chính sách đầu tư tài chính của Tổng công ty luôn ổn định và phát triển.
 
Ngoài ra, Phong Phú đã xây dựng được mối quan hệ tốt trên cơ sở hợp tác cùng có lợi với rất nhiều tổ chức tài chính và quĩ đầu tư uy tín để có thể tận dụng nguồn ngoại lực này thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư nằm trong định hướng phát triển của đơn vị và các đối tác một cách nhanh chóng và hiệu quả.